Achtergrond

 
Klik op de foto voor mijn LinkedIn profiel

Klik op de foto voor mijn LinkedIn profiel

 

25 jaar ondernemerschap

Ik ben direct na mijn studie gaan ondernemen. Ik had een grote vrijheidsdrang en die heb ik nog steeds. Dat heeft zich in een periode van 25 jaar grotendeels vertaald naar twee heel uiteenlopende bedrijven in heel verschillende branches. Eerst in de groot- en detailhandel in de Benelux. Daarna Wereldwijd in Software en Consultancy. Ik ontdekte overigens al snel dat de keuze voor ondernemerschap maar in bepaalde opzichten je vrijheid waarborgt. Uiteindelijk ben je afhankelijk van anderen in de realisatie van je plannen. Wat op jouw wilskracht ontstaat, zal ook met jouw energie in stand moeten worden gehouden en dan is het dus niet duurzaam. Als je écht standvastig wilt zijn in het bereiken van je doelen zal je ook de wilskracht van anderen nodig hebben. Maar dat begint wel allemaal met zelfkennis.

Zelfkennis is een concrete kwaliteit die je kunt ontwikkelen.
Je weet wie je bent, wat je wilt én waarom je dat wilt.
Dan ben je effectief voor jezelf en inspirerend voor anderen.
Dan weten die anderen ook waarom ze je willen volgen.
— Yohyon —

Adviseur

Meer dan 10 jaar persoonlijk strategisch adviseur voor bestuurders, talentvolle leidinggevenden en zelfstandigen.

Nadat ik mijn eigen levensfase als ondernemer had afgesloten door de verkoop van mijn tweede onderneming heb ik mijn aandacht verlegd naar het helpen van anderen. Ik leg daarin de nadruk op het scheppen van overzicht en eenvoud. Ik help om terug te gaan naar de wezenlijke vragen; terug naar de essentie. Zorg dat je steeds helder hebt wat er echt toe doet. Zodat je hoofd- en bijzaken van elkaar kunt blijven scheiden. Zelfkennis speelt daarin een belangrijke rol. Jouw overtuigingen zijn je houvast, maar ook je grootste beperking. Bewustwording kan je helpen om daar los van te komen. Dat is noodzakelijk als je een nieuwe stap in je eigen ontwikkeling wilt maken. In de praktijk komen mensen bij me als ze behoefte hebben aan overzicht. Het gebeurt ons allemaal wel eens dat er zoveel tegelijk gebeurt dat de logische vervolgstappen even niet meer helder zijn. In die situatie kan ik je helpen.

Groeien is het overwinnen van denkfouten.
Complexiteit, dilemma’s en compromissen zijn denkfouten.
In essentie is ieder vraagstuk eenvoudig.
— Yohyon —

2 sporen

De rode draad. Ik bewandel in mijn leven 2 sporen die elkaar voeden.

1. Leren uit de praktijk. Inzicht is kennis + ervaring.

Ik heb veel geleerd uit de praktijk. Mijn eigen successen en mislukkingen hebben mij geholpen om kennis bewust te doorleven en te begrijpen. Ik ben steeds gericht op het opsporen en doorbreken van fundamentele denkfouten in mensen, bedrijven en markten, zodat er echt een nieuwe fase van ontwikkeling kan aanbreken. Als je heersende overtuigingen kunt vervangen door nieuwe én die met ervaring kunt onderbouwen, dan is jouw werkelijkheid fundamenteel veranderd. Ik heb ook veel geleerd van de zeer kundige mensen met wie ik heb samengewerkt. Mijn jarenlange samenwerking met de inmiddels overleden Dr. Eli Goldratt heeft veel invloed gehad op hoe ik problemen analyseer. Hij was een Israëlische natuurkundige die de methoden van de exacte wetenschappen toepaste in het bedrijfsleven. Ik heb veel van hem geleerd op het gebied van toegepaste logica.

2. Raja Yoga

De tweede rode draad in mijn leven wordt gevormd door Raja Yoga. Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd geweest in persoonlijke bewustwording. Ik kwam op jonge leeftijd in aanraking met de oorspronkelijke Yogaleer. Ik heb al heel jong leren mediteren en heb steeds naast mijn zakelijke activiteiten mijn aandacht gericht op de ontwikkeling van bewustzijn. Waar mogelijk heb ik gezocht naar kruisbestuiving tussen die twee. Ik ben naast leiderschapsadviseur ook een erkende leraar Raja Yoga bij De Yogaschool in Enschede. Ik ben daar zelf opgeleid eerst als beoefenaar, daarna als leraar Raja Yoga. Dat is de meest oorspronkelijke vorm van Yoga. De beoefening van Raja Yoga heeft me veel gebracht:

  1. Het heeft me geleerd om onder alle omstandigheden helder te blijven nadenken en mijn persoonlijke harmonie niet te laten verstoren door mijn omstandigheden.

  2. Door meditatie ben ik steeds beter gaan beseffen welke patronen er achter problemen zaten. Ik ging zien hoe ik ze zelf veroorzaakte door de vaste overtuigingen die mij beperkten. Daardoor ben ik gaan begrijpen waarom niet alleen bij mijzelf, maar ook bij anderen, dezelfde problemen vaak in andere verschijningsvormen blijven terugkomen. Patronen herhalen zichzelf. Ook ben ik problemen in een eerder stadium gaan herkennen en dus kan ik er sneller iets aan doen.

  3. Het heeft mij geleerd om veel effectiever met energie en vitaliteit om te gaan en mijn concentratievermogen steeds verder te ontwikkelen.

Neem contact met me op als je het gevoel hebt dat er teveel tegelijk verandert en je niet meer helemaal helder hebt wat je prioriteiten zouden moeten zijn. Als je behoefte hebt aan meer overzicht en een helder plan voor structurele verbetering kunnen we daar samen snel een oplossing voor vinden.

Laat vrijblijvend je gegevens achter, dan neem ik contact met je op.

Naam *
Naam